Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Malta

Posledná úprava: 21-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Malta

 

OBSAH

Konanie o platobnom rozkaze Konanie o platobnom rozkaze
1. Existencia konania o platobnom rozkaze 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké typy pohľadávok sú oprávnené (napr. iba peňažné pohľadávky, iba zmluvné pohľadávky atď.)? a)
b) Existuje horná hranica vzhľadom na hodnotu pohľadávky? b)
c) Je použitie takéhoto konania voliteľné alebo povinné? c)
d) Je toto konanie možné, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (Ak áno, kde je možné takýto formulár získať?) a)
b) Musím sa nechať zastupovať právnym zástupcom? b)
c) Do akej miery podrobne musím opísať dôvod nároku? c)
d) Musím predložiť písomný dôkaz o danej pohľadávke? Ak áno, aké dokumenty sú prípustné ako dôkaz? d)
1.4. Zamietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Odpor 1.6.
1.7. Účinky odporu 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu 1.8.
a) Čo treba spraviť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné, alebo existuje ešte možnosť pre odporcu odvolať sa proti rozhodnutiu? b)
Konania týkajúce sa drobných pohľadávok Konania týkajúce sa drobných pohľadávok
1. Existencia osobitného konania pre drobné pohľadávky 1.
1.1. Rozsah konania, hranica 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá vykonávania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutia 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti a vnútra English

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo