Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Malta

Laatste aanpassing: 21-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Malta

 

INHOUDSOPGAVE

Betalingsbevelprocedures Betalingsbevelprocedures
1. Bestaan van een betalingsbevelprocedure 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)? a)
b) Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont? d)
1.2. Bevoegde gerecht 1.2.
1.3. Vormvoorwaarden 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?) a)
b) Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja welke documenten mag ik daarvoor gebruiken? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek 1.4.
1.5. Hoger beroep 1.5.
1.6. Aanvechten van de vordering 1.6.
1.7. Gevolgen van de aanvechting van de schuldvordering 1.7.
1.8. Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht? 1.8.
a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen? a)
b) Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid? b)
Procedures voor geringe vorderingen Procedures voor geringe vorderingen
1. Het bestaan van een bijzondere procedure voor geringe vorderingen 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag 1.1.
1.2. Toepassing van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Rechtsbijstand 1.4.
1.5. Regels betreffende het bewijs 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge behandeling 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de (gerechts)kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid tot hoger beroep 1.9.

 

Nadere inlichtingen

 • Ministry for Justice and Home Affairs English

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 21-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk