Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Malta

Naujausia redakcija: 21-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Malta

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokių rūšių ieškiniai atitinka šios procedūros taikymo kriterijus (pvz., tiktai ieškiniai, kurių dalykas yra piniginiai reikalavimai, tiktai ieškiniai dėl sutarčių ir t. t.)? a)
b) Ar ieškinio vertei taikoma viršutinė riba? b)
c) Ar taikyti šią procedūrą yra neprivaloma, ar privaloma? c)
d) Ar galima pasinaudoti šia procedūra, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Oficialūs reikalavimai 1.3.
a) Ar yra privaloma naudoti standartizuotą formą (jeigu taip, kur galima tą formą gauti?) a)
b) Ar būtinas teisininko atstovavimas? b)
c) Kiek išsamiai reikia aprašyti ieškinio pateikimo motyvą? c)
d) Ar pateikiant ieškinį reikia išdėstyti rašytinius ieškinio įrodymus? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai? d)
1.4. Pareiškimo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Nesutikimo pareiškimas 1.6.
1.7. Nesutikimo pareiškimo poveikis 1.7.
1.8. Nesutikimo pareiškimo nebuvimo poveikis 1.8.
a) Ką reikia padaryti norint gauti vykdytiną sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas vis dar turi galimybę jį apskųsti? b)
Nedidelių ieškinių procedūros Nedidelių ieškinių procedūros
1. Konkrečios nedidelių ieškinių procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribinė ieškinio vertė 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų rinkimo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė ir žodinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą 1.9.

 

Papildoma informacija

 • Teisingumo ir vidaus reikalų ministerija English

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 21-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė