Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Malta

Viimati muudetud: 24-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Malta

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlemine Maksekäsu menetlemine
1. Maksekäsu menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kasutatakse (nt ainult rahaliste nõuete puhul, ainult lepingust tulenevate nõuete puhul jne)? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?) a)
b) Kas advokaadi kaasamine esindajana on kohustuslik? b)
c) Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada? c)
d) Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui tuleb, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad? d)
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebus 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mida tuleb täitedokumendi saamiseks teha? a)
b) Kas see otsus on lõplik või on kostjal siiski võimalik see edasi kaevata? b)
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse rakendusala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite hindamise reeglid 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

Täiendav informatsioon

 • Justiits- ja siseministeerium English

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Malta - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 24-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik