Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Malta

Seneste opdatering : 20-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Malta

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Procedurer for betalingspålæg Procedurer for betalingspålæg
1. Findes der en procedure for betalingspålæg? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav kan proceduren anvendes (f.eks. kun pengekrav, kun kontraktkrav osv.)? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldneren ikke bor på Malta? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en standardformular? (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have en advokat? b)
c) Skal kravet begrundes udførligt? c)
d) Skal der forelægges skriftlig dokumentation for det krav, der gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Retsmidler 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følger af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, der kan fuldbyrdes? a)
b) Kan denne afgørelse appelleres? b)
Procedurer for mindre krav Procedurer for mindre krav
1. Findes der en særlig procedure for mindre krav? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænse 1.1.
1.2. Anvendelse af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Regler om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Skriftlig eller mundtlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

Yderligere oplysninger

 • Maltas Justits- og Indenrigsministerium English

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 20-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige