Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Malta

Poslední aktualizace: 20-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Malta

 

OBSAH

Postup pro vydání platebního rozkazu Postup pro vydání platebního rozkazu
1. Existence postupu pro vydání platebního rozkazu 1.
1.1. Oblast působnosti postupu 1.1.
a) Jaké typy nároků jsou způsobilé (např. pouze peněžité nároky, pouze smluvní nároky atd.)? a)
b) Existuje horní limit pro hodnotu nároku? b)
c) Je uplatnění tohoto postupu volitelné nebo povinné? c)
d) Je možné tento postup uplatnit, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního formuláře povinné? (Pokud ano, kde je možné takový formulář získat?) a)
b) Musím být zastoupen advokátem? b)
c) Jak podrobně musím odůvodnit nárok? c)
d) Musím ke spornému nároku předložit písemné důkazy? Pokud ano, které listiny jsou jako důkazní materiál přípustné? d)
1.4. Zamítnutí návrhu 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Podání odporu 1.6.
1.7. Dopady podání odporu 1.7.
1.8. Dopady nepodání odporu 1.8.
a) Co je zapotřebí udělat k získání vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný možnost se proti rozhodnutí odvolat? b)
Postupy pro vymáhání drobných nároků Postupy pro vymáhání drobných nároků
1. Existence specifického postupu pro vymáhání drobných nároků 1.
1.1. Oblast působnosti postupu, limit 1.1.
1.2. Uplatňování postupu 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla dokazování 1.5.
1.6. Písemný nebo ústní postup 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

Bližší informace

 • Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí English

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království