Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Luxemburg

Senaste uppdatering: 29-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Luxemburg

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande i Luxemburg? 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
a) Vid vilken typ av ärenden används förfarandet? a)
b) Finns det ett tak för hur stor fordran får vara? b)
c) Är förfarandet frivilligt eller obligatoriskt? c)
d) Finns det ett förfarande som ska tillämpas om svaranden är bosatt i en annan medlemsstat? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen 1.8.
2. Om svaret på fråga 1 är nej, beskriv enligt samma modell det snabbaste och mest ekonomiska förfarandet för indrivning av fordringar, och besvara i möjligaste mån frågorna nedan om betalningsföreläggande. 2.
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett särskilt förfarande för tvister om mindre värden 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet och vilket tröskelvärde gäller 1.1.
1.2. Ansökan 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.
2. Om svaret på fråga 1 är nej, men det ändå finns vissa lättnader i förfarandet i mål om mindre värden (det vill säga vid tvister om belopp under ett visst värde eller vid vissa typer av mål, oavsett vilka belopp det är fråga om), beskriv dessa lättnader enligt samma modell och svara i möjligaste mån på frågorna nedan om förfarandet i mål om mindre värden. 2.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket