Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Luxemburg

Laatste aanpassing: 28-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Luxemburg

 

INHOUDSOPGAVE

Betalingsbevelprocedure Betalingsbevelprocedure
1. Bestaan van een betalingsbevelprocedure 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Voor welke zaken kan deze procedure worden aangewend? a)
b) Bestaat er een plafond voor het bedrag dat kan worden gevorderd? b)
c) Is een beroep op deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Bestaat er een procedure die kan worden aangewend indien de verweerder zijn woonplaats in een andere lidstaat heeft? d)
1.2. Bevoegde rechtbank 1.2.
1.3. Vormvereisten 1.3.
1.4. Afwijzing van de vordering 1.4.
1.5. Beroep 1.5.
1.6. Aantekenen van verzet 1.6.
1.7. Gevolgen van het aantekenen van verzet 1.7.
1.8. Gevolgen van het uitblijven van verzet 1.8.
2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is, beschrijf welke procedure kan worden aangewend om schuldvorderingen op een snelle en goedkope manier in te vorderen. Volg voor de beschrijving hetzelfde schema door voorzover mogelijk de hierboven gestelde vragen in verband met de betalingsbevelprocedure te beantwoorden. 2.
Procedures voor geringe vorderingen Procedures voor geringe vorderingen
1. Bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure, plafond 1.1.
1.2. Initiatief van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Bijstand 1.4.
1.5. Bewijsregeling 1.5.
1.6. Mondelinge of schriftelijke procedure 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid van beroep 1.9.
2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is (dat wil zeggen dat er geen specifieke procedure voor geringe vorderingen bestaat) maar de procedure toch vereenvoudigd wordt voor geringe vorderingen (dat wil zeggen voor vorderingen onder een bepaald bedrag of voor bepaalde soorten geschillen ongeacht het ermee gemoeide bedrag), beschrijf deze vereenvoudigingen van de procedure. Volg voor de beschrijving hetzelfde schema door voorzover mogelijk de hierboven gestelde vragen in verband met de procedure voor geringe vorderingen te beantwoorden. 2.

 

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Luxemburg - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 28-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk