Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Luksemburga

 

SATURS

Maksājuma rīkojuma process Maksājuma rīkojuma process
1. Maksājuma rīkojuma procesa pastāvēšana 1.
1.1. Procesa ietvari 1.1.
a) Kāda veida prasības var lūgt izskatīt šajā procesā? a)
b) Vai pastāv kāda prasības summas augstākā robeža? b)
c) Vai šī procesa piemērošana ir obligāta vai neobligāta? c)
d) Vai šis process ir pieejams, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešajā valstī? d)
1.2. Kompetentā tiesa 1.2.
1.3. Formālās prasības 1.3.
1.4. Pieteikuma atteikums 1.4.
1.5. Apelācijas sūdzība 1.5.
1.6. Iebilduma iesniegums 1.6.
1.7. Iebilduma iesnieguma sekas 1.7.
1.8. Iebilduma iesnieguma neiesniegšanas sekas 1.8.
2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva, lūdzu, aprakstīt ātrāko un lētāko pieejamo prasību izskatīšanas procesu, kas, ļoti iespējams, var palikt neapstrīdēts, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz maksājuma rīkojuma procesu, ja tāds tiek piemērots. 2.
Nelielu apjoma prasību process Nelielu apjoma prasību process
1. Īpašu neliela apjoma prasību procesu pastāvēšana 1.
1.1. Procesa ietvari, slieksnis 1.1.
1.2. Procesa pieteikums 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Noteikumi par liecību iegūšanu 1.5.
1.6. Rakstveida vai mutiskais process 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu atlīdzināšana 1.8.
1.9. Apelācijas iespējas 1.9.
2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva (t.i., ja nav īpaša procesa nelielu prasību gadījumos), bet tomēr pastāv noteikti procesa vienkāršojumi nelielu prasību gadījumos (piem., lietās, kuru prasības summa ir zem noteikta sliekšņa vai noteikta veida tiesvedībā, neskatoties uz naudas summas apmēru), lūdzu, aprakstīt šos procesa vienkāršojumus, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz nelielu prasību procesiem, ja tie tiek izmantoti. 2.

 

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste