Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 28-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Liuksemburgas

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokiems ieškiniams taikytina ši procedūra? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertės riba? b)
c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą, ar paliekama galimybė pasirinkti? c)
d) Ar galima taikyti šią procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
1.4. Pareiškimo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimo pareiškimas 1.6.
1.7. Pasekmės, pareiškus prieštaravimą 1.7.
1.8. Pasekmės, nepareiškus prieštaravimo 1.8.
2. Jeigu atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas, aprašykite greičiausią ir  ekonomiškiausią procedūrą ieškiniams nagrinėti, apibūdinkite tuos pačius aspektus  ir atsakykite į tuos pačius klausimus, jei taikytina, kaip nurodyta pirmiau, kalbant apie vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą. 2.
Nedidelių ieškinių procedūros Nedidelių ieškinių procedūros
1. Speciali nedidelių ieškinių procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribos 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo taisyklės 1.5.
1.6. Žodinė arba rašytinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka 1.9.
2. Jeigu atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas (t.y. jeigu nėra konkrečios nedidelių ieškinių procedūros), bet vis dėlto yra tam tikrų procedūros supaprastinimų nagrinėjant nedidelius ieškinius (pvz., jei neviršijama tam tikra ribinė suma arba, neatsižvelgiant į ribinę sumą, jei taikoma tam tikra nagrinėjimo tvarka), aprašykite šiuos procedūros supaprastinimus, apibūdinkite tuos pačius aspektus ir atsakykite į tuos pačius klausimus, jei taikytina, kaip nurodyta pirmiau, kalbant apie nedidelių ieškinių procedūrą. 2.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė