Európai Bizottság > EIH > Egyszerűsített és gyorsított eljárások > Luxembourg

Utolsó frissítés: 28-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Luxembourg

 

Kisösszegű követelésekre vonatkozó eljárások

1. Kisösszegű követelésekre vonatkozó eljárás megléte

Az új polgári perrendtartás egyszerűsített eljárást állapít meg a 10 000 EUR-t (kamatok és költségek nélkül) meg nem haladó követelések beszedésére.

1.1. Az eljárás hatálya, összeghatár

Adósságoknak a fizetési meghagyási eljárás alkalmazásával történő beszedése lehetséges 10 000 EUR-t meg nem haladó pénzbeli adósságok esetén, amennyiben az adós a Luxemburgi Nagyhercegség területén rendelkezik lakóhellyel.

1.2. Az eljárás alkalmazása

Adósságoknak a fizetési meghagyási eljárás alkalmazásával történő beszedése választható a hitelező számára, aki a békebírónak is benyújthatja kérelmét.

A békebíró előtti, fizetési meghagyásra vonatkozó eljárás és az ideiglenes meghagyás közötti egyik különbség az, hogy a békebíró előtti eljárás ítélet meghozatalával jár, míg e területi bíróság csak meghagyást adhat ki.

1.3. Alakiságok

Az NCPC 131. cikke szerint fizetési meghagyásra vonatkozó kérelem a békebírók hivatalaiban nyújtható be szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattal.

Érvénytelenség terhe mellett a követelésnek tartalmaznia kell az igényjogosult és az alperes vezetéknevét, keresztnevét, foglalkozását és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a ügy leírását és a követelt összeget, továbbá a jogerős fizetési meghagyás iránti kérelmet.

back

Lap tetejeLap teteje

A hitelezőnek csatolnia kell vagy be kell nyújtania az adósság meglétét és összegét alátámasztó dokumentumokat, a követelés megalapozottságának bizonyítására.

A szövegek összehasonlításából kiderül, hogy az érvelésre vonatkozó előírások korlátozottabbak a békebírónak benyújtott követelések esetében, mert itt elegendő az adósság és eredetének megállapítása.

Az egyszerűsítés eredményeként a vállalkozások számára a követelés alakiságaival kapcsolatos egységes formulákat tettek közzé, de ezek használata nem kötelező.

1.4. Segítségnyújtás

A jogszabályok nem kötelezik a végrehajtókat vagy a bíróságokat a feleknek nyújtott segítségre. Azonban a békebírók hivatalai informálisan az érdekelt felek rendelkezésére bocsátják a követelés alakiságaival kapcsolatos egységes formulákat.

1.5. Bizonyítási szabályok

A bizonyításra vonatkozó rendes szabályok alkalmazandók.

1.6. Írásbeli vagy szóbeli eljárás

Ha az adós óvásról szóló közleményt nyújt be, és a hitelező szándéka az eljárás folytatása, a követeléssel kapcsolatosan a nyilvános meghallgatás kötelező.

1.7. Az ítélet tartalma

A fizetési meghagyásra vonatkozó ügyekben hozott ítéletekre ugyanazok az elvek és szabályok vonatkoznak, mint a rendes eljárás során hozott ítéletekre.

1.8. Költségek

A luxemburgi jog szerint rendesen a pervesztes fél viseli a költségeket. Ezt a szabályt az új polgári perrendtartás 238. cikke írja elő, mely szerint „a pervesztes fél fizeti meg a költségeket, de a bíróság indokolással ellátott egyedi határozatban dönthet úgy, hogy a költségek egészét vagy részét másik fél viselje”. Ha a pernyertes fél számára az eljárás során költségek merülnek fel, követelheti, hogy azokat a másik fél megtérítse.

back

Lap tetejeLap teteje

A más országokban érvényes szabállyal ellentétben az ügyvédi költségek megtérítése nem rendszerszerű. A luxemburgi jog szerint a 238. cikkben hivatkozott költségekbe beleértendők a végrehajtói költségek, a szakértői költségek, a tanúk költségei, a fordítási költségek stb., de az ügyvédi költségek nem.

Azonban az új polgári perrendtartás 240. cikke lehetővé teszi, hogy a bíró a pernyertes félnek átalánydíjat ítéljen meg a tárgyalás során felmerülő költségek fedezésére, az ügyvédi költségeket is ideértve. A 240. cikk szerint „ha méltánytalan lenne, hogy a felek egyike rendezze az említett félnél felmerült és nem költségeknek tekintett kiadásokat, a bíró a másik felet megítélése szerint ilyen kifizetések megtételére utasíthatja”.

Meg kell jegyezni, hogy az ilyen kifizetés megítélésére vonatkozó határozat az adott kifizetés összegével együtt a bíró diszkrecionális jogkörébe tartozik. A fizetési meghagyási eljárásokban – amikor az ügyvédi szolgáltatás díjának megtérítése opcionális – sok bíró csak szimbolikus összeget, 50–75 EUR-t ítél meg.

1.9. Fellebbezési lehetőség

A fizetési meghagyási esetekre a jog rendes szabályai vonatkoznak. A békebíró által hozott ítéletek ellen fellebbezés nyújtható be, ha a kérdéses összeg meghaladja az 1 250 EUR-t.

2. Ha az I. kérdésre adott válasz nemleges (vagyis nincs kisösszegű követelésekre vonatkozó egyedi eljárás), de a kisösszegű követelésekre (vagyis bizonyos összeget meg nem haladó esetekben vagy összeghatártól függetlenül egyes jogvitákban) vonatkozóan vannak egyes egyszerűsített eljárások, kérjük, írja le ezeket az egyszerűsített eljárásokat a fentiek szerint és a kisösszegű követelésekre alkalmazandó eljárással kapcsolatos fenti kérdésekre válaszolva, amennyiben alkalmazható.

n/a

« Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Általános információk | Luxembourg - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság