Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Luxemburg

Uusin päivitys: 28-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Luxemburg

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomusprosessi Riidattomien saatavien velkomusprosessi
1. Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Mihin asioihin menettelyä voidaan soveltaa? a)
b) Onko vaatimuksen määrää rajoitettu? b)
c) Onko menettelyn käyttäminen vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Onko olemassa menettelyä siinä tapauksessa, että vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
2. Jos vastaus kysymykseen I on kielteinen, kertokaa mikä on nopein ja taloudellisin menettely velkojen perimiseksi vastaavalla tavalla ja vastatkaa mahdollisuuksien mukaan edellä riidattomien saatavien velkomusprosessista esitettyihin kysymyksiin. 2.
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo 1.
1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Suullinen tai kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.
2. Jos vastaus kysymykseen I on kielteinen (esimerkiksi jos ei ole olemassa vähäisiä vaatimuksia koskevaa erityismenettelyä), mutta silti on olemassa tiettyjä yksinkertaistettuja oikeudenkäyntimenettelyjä vähäisille vaatimuksille (esimerkiksi tietyn määrän alittaville vaatimuksille tai tietyn tyyppisille riita-asioille määrästä riippumatta), kuvailkaa yksinkertaistettuja oikeudenkäyntimenettelyjä vastaavalla tavalla ja vastatkaa mahdollisuuksien mukaan edellä vähäisiä vaatimuksia koskevista menettelyistä esitettyihin kysymyksiin. 2.

 

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Luxemburg - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 28-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta