Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Luksemburg

Viimati muudetud: 28-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Luksemburg

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlemine Maksekäsu menetlemine
1. Maksekäsu menetlus 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kasutatakse? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka sel juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebus 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kirjeldage palun vajadusel maksekäsu kohta mõeldud punktide all ja samadele küsimustele vastates kiireimat ja kõige vähem kulukat menetlust selliste nõuete käsitlemiseks, mida tõenäoliselt ei vaidlustata. 2.
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetlemiseks mõeldud erikord 1.
1.1. Menetluse rakendusala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise reeglid 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.
2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav (s.t kui väikeste nõuete menetlemiseks puudub erikord), kuid väikeste nõuete menetlemist on muud moodi lihtsustatud (nt nõuete puhul, mis jäävad allapoole teatavat künnishinda või teatavat tüüpi kohtuvaidluste puhul, sõltumata künnishinnast), kirjeldage palun vajadusel neid menetluse lihtsustusi väikeste nõuete menetluse jaoks mõeldud punktide all ja samadele küsimustele vastates. 2.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Luksemburg - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 28-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik