Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Lucembursko

Poslední aktualizace: 28-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Lucembursko

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké druhy pohledávek je možno uplatnit a)
b) Existuje horní limit pro hodnotu pohledávky? b)
c) Je využití tohoto řízení volitelné nebo povinné? c)
d) Lze toto řízení použít, i když žije žalovaný v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
1.4. Zamítnutí žádosti 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Vyjádření nesouhlasu 1.6.
1.7. Následky vyjádření nesouhlasu 1.7.
1.8. Následky nevyjádření nesouhlasu 1.8.
2. Je-li odpověď na otázku I záporná, uveďte prosím v příslušných případech nejrychlejší a nejlevnější postup při řešení pohledávek, které pravděpodobně nebudou zpochybněny, podle stejného vzoru a pomocí odpovědí na stejné otázky, jako jsou uvedeny výše pro řízení o platebním rozkazu. 2.
Řízení o bagatelních pohledávkách Řízení o bagatelních pohledávkách
1. Existence zvláštního řízení o bagatelních pohledávkách 1.
1.1. Rozsah řízení, finanční hranice 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro získávání důkazů 1.5.
1.6. Písemné nebo ústní řízení 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutí 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.
2. Je-li odpověď na otázku I záporná (tj. pokud neexistuje žádné zvláštní řízení o bagatelních pohledávkách), ale existují-li přesto určitá procesní zjednodušení v bagatelních věcech (např. ve věcech pod určitou finanční hranici nebo pro některé druhy sporů bez ohledu na finanční hranici), uveďte prosím v příslušných případech tato procesní zjednodušení podle stejného vzoru a pomocí odpovědí na stejné otázky, jako jsou uvedeny výše pro řízení o bagatelních pohledávkách. 2.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království