Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Italien

Senaste uppdatering: 23-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Italien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förfarande för betalningsföreläggande Förfarande för betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande för att ansöka om betalningsföreläggande? 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om gäldenären bor i en annan medlemsstat eller i tredjeland? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur pass detaljerat måste grunderna för fordran anges? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning för fordran? Vilka handlingar kan jag i så fall använda? d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekter av att svaranden inte bestrider ansökan 1.8.
a) Vad krävs för att få en exekutionstitel? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för gäldenären att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Italien? 1.
1.1. Förfarandets räckvidd 1.1.
1.2. Tillämpningen av förfarandet 1.2.
1.3. Formulär 1.3.
1.4. Behöver jag företrädas av ett ombud? 1.4.
1.5. Regler om bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande? 1.6.
1.7. Domslutets verkan 1.7.
1.8. Ersättning för kostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.
1.10. Kompletterande upplysningar 1.10.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket