Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Italija

Zadnja sprememba: 05-05-2009
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Italija

 

KAZALO

Postopki za izdajo plačilnega naloga Postopki za izdajo plačilnega naloga
1. Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga 1.
1.1. Področje uporabe postopka 1.1.
a) Kateri zahtevki so primerni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)? a)
b) Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka? b)
c) Ali je uporaba postopka neobvezna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek možen, če živi toženec v drugi državi članici ali tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalni pogoji 1.3.
a) Ali je uporaba standardne oblike obvezna? a)
b) Ali me mora zastopati odvetnik? b)
c) Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek? c)
d) Ali moram predložiti pisne dokaze za zadevni zahtevek? In če, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Izjava nasprotne stranke 1.6.
1.7. Učinek izjave nasprotne stranke 1.7.
1.8. Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke 1.8.
a) Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe? a)
b) Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži? b)
Postopki v sporih majhne vrednosti Postopki v sporih majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti 1.
1.1. Področje uporabe postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila, ki zadevajo pridobivanje dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.
1.10. Dodatne informacije 1.10.

 

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Italija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 05-05-2009

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo