comisia europeană > RJE > Proceduri simplificate şi de urgenţă > Italia

Ultima actualizare: 05-05-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Proceduri simplificate şi de urgenţă - Italia

 

TABLE OF CONTENTS

Proceduri de somaţie de plată Proceduri de somaţie de plată
1. Existenţa unei proceduri de somaţie de plată 1.
1.1. Domeniul de aplicare a procedurii 1.1.
a) Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)? a)
b) Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei? b)
c) Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie? c)
d) Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă? d)
1.2. Instanţa competentă 1.2.
1.3. Condiţii de formă 1.3.
a) Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? a)
b) Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? b)
c) Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii? c)
d) Trebuie să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei aflate în discuţie? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe? d)
1.4. Respingerea cererii 1.4.
1.5. Căi de atac 1.5.
1.6. Declaraţia de opoziţie 1.6.
1.7. Efectul declaraţiei de opoziţie 1.7.
1.8. Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie 1.8.
a) Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii? a)
b) Această hotărâre este definitivă sau mai există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri? b)
Proceduri pentru cererile cu valoare redusă Proceduri pentru cererile cu valoare redusă
1. Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă 1.
1.1. Sfera de aplicare a procedurii, pragul financiar 1.1.
1.2. Aplicarea procedurii 1.2.
1.3. Formulare 1.3.
1.4. Asistenţă 1.4.
1.5. Norme privind administrarea probelor 1.5.
1.6. Procedură scrisă sau orală 1.6.
1.7. Conţinutul hotărârii 1.7.
1.8. Rambursarea cheltuielilor 1.8.
1.9. Posibilitatea de a ataca hotărârea 1.9.
1.10. Informaţii suplimentare 1.10.

 

« Proceduri simplificate şi de urgenţă - Informaţii generale | Italia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 05-05-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit