Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Italja

L-aħħar aġġornament: 05-05-2009
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Italja

 

LISTA TAL- KONTENUT

Il-proċeduri ta’ inġunżjoni għall-ħlas Il-proċeduri ta’ inġunżjoni għall-ħlas
1. L-eżistenza ta’ proċedura ta’ inġunżjoni għall-ħlas 1.
1.1. L-iskop tal-proċedura 1.1.
a) X’tipi ta’ pretensjonijiet huma eliġibbli (per eżempju pretensjonijiet finanzjarji biss, pretensjonijiet kontrattwali biss, eċċ.)? a)
b) Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tal-pretensjoni? b)
c) L-użu tal-proċedura huwa obbligatorju jew le? c)
d) Il-proċedura hija disponibbli jekk il-konvenut jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Il-qorti kompetenti 1.2.
1.3. Ir-rekwiżiti formali 1.3.
a) Huwa obbligatorju li tintuża formola standardizzata? a)
b) Hemm bżonn li nkun rappreżentat minn avukat? b)
c) F’kemm dettall hemm bżonn niddeskrivi r-raġuni għall-pretensjoni? c)
d) Hemm bżonn nippreżenta evidenza bil-miktub tal-pretensjoni konċernata? Jekk iva, x’tip ta’ dokumenti huma ammissibbli bħala prova? d)
1.4. Iċ-ċaħdatal-applikazzjoni 1.4.
1.5. L-appell 1.5.
1.6. Id-dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.6.
1.7. L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.7.
1.8. L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.8.
a) X’irid isir sabiex tinkiseb deċiżjoni infurzabbli? a)
b) Id-deċiżjoni hija finali jew ikun għad hemm il-possibbiltà biex il-konvenut jappella kontra d-deċiżjoni? b)
Il-proċeduri tal-pretensjonijiet żgħar Il-proċeduri tal-pretensjonijiet żgħar
1. L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għall-pretensjonijiet żgħar 1.
1.1. L-Iskop tal-proċedura, il-limitu 1.1.
1.2. L-applikazzjoni tal-proċedura 1.2.
1.3. Il-formoli 1.3.
1.4. L-assistenza 1.4.
1.5. Ir-regoli dwar il-ġbir tal-provi 1.5.
1.6. Il-proċedura miktuba jew orali 1.6.
1.7. Il-kontenut tas-sentenza 1.7.
1.8. Ir-rimborż tal-ispejjeż 1.8.
1.9. Il-possibbiltà ta’ appell 1.9.
1.10. Aktar informazzjoni 1.10.

 

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Italja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 05-05-2009

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit