Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Itālija

Pēdējo reizi atjaunots: 05-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Itālija

 

SATURS

Maksājuma rīkojuma procedūras Maksājuma rīkojuma procedūras
1. Maksājuma rīkojuma procedūra 1.
1.1. Procedūras darbības joma 1.1.
a) Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)? a)
b) Vai prasību summai ir maksimālais apmērs? b)
c) Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles? c)
d) Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī? d)
1.2. Kompetentā tiesa 1.2.
1.3. Oficiālās prasības 1.3.
a) Vai jāizmanto standarta veidlapas? a)
b) Vai jāizmanto advokāta palīdzība? b)
c) Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam? c)
d) Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu? d)
1.4. Pieteikuma noraidīšana 1.4.
1.5. Apelācijas sūdzības 1.5.
1.6. Paziņojums par iebildumu 1.6.
1.7. Paziņojuma par iebildumu sekas 1.7.
1.8. Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas 1.8.
a) Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu? a)
b) Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt? b)
Neliela apmēra prasību procedūras Neliela apmēra prasību procedūras
1. Īpaša neliela apmēra prasību procedūra 1.
1.1. Procedūras darbības joma un prasību robežlielums 1.1.
1.2. Procedūras piemērošana 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Advokāta palīdzība 1.4.
1.5. Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi 1.5.
1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izmaksu kompensācija 1.8.
1.9. Iespēja iesniegt pārsūdzību 1.9.
1.10. Papildu informācija 1.10.

 

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Itālija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste