Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Italija

Naujausia redakcija: 05-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Italija

 

TURINIO LENTELE

Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros
1. Mokėjimo vykdomojo rašto procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokių rūšių reikalavimus galima pateikti (pvz., tik piniginius reikalavimus, tik iš sutarčių kylančius reikalavimus ir t. t.)? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė reikalavimo vertės riba? b)
c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą? c)
d) Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formalūs reikalavimai 1.3.
a) Ar privaloma naudoti standartinę formą? a)
b) Ar būtina turėti advokatą? b)
c) Kaip išsamiai reikia aprašyti ieškinio pagrindą? c)
d) Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokius dokumentus reikia pateikti kaip įrodymus? d)
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimas 1.6.
1.7. Prieštaravimo pasekmės 1.7.
1.8. Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės 1.8.
a) Ką reikia padaryti norint gauti vykdytiną sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas yra galutinis ar atsakovas gali šį sprendimą apskųsti? b)
Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
1. Konkrečios reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribinė ieškinio vertė 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų rinkimo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė arba žodinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą 1.9.
1.10. Papildoma informacija 1.10.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė