Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Italia

Uusin päivitys: 15-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Italia

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomismenettely Riidattomien saatavien velkomismenettely
1. Riidattomien saatavien velkomismenettelyn olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? a)
b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste? c)
d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Oikeudellinen neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Onko menettely kirjallinen vai suullinen? 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulujen korvaaminen 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.
1.10. Lisätietoja 1.10.

 

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Italia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 15-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta