Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Itaalia

Viimati muudetud: 05-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Itaalia

 

SISUKORD

Maksekäsu kiirmenetlus Maksekäsu kiirmenetlus
1. Maksekäsu kiirmenetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)? a)
b) Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas selle taotlemiseks tuleb kasutada tüüpvormi? a)
b) Kas advokaadi kaasamine esindajana on kohustuslik? b)
c) Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada? c)
d) Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad? d)
1.4. Taotluse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend? a)
b) Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata? b)
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetlemiseks mõeldud erikord 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kohaldamine 1.2.
1.3. Vormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise eeskirjad 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.
1.10. Lisateave 1.10.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Itaalia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik