Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Italien

Seneste opdatering : 15-02-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Italien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Procedure for betalingspåbud Procedure for betalingspåbud
1. Findes der en procedure for betalingspåbud? 1.
1.1. I hvilke tilfælde kan proceduren bringes i anvendelse? 1.1.
a) Hvilke typer fordringer omfattes af proceduren? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er anvendelse af proceduren frivillig eller obligatorisk? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der bruges en standardformular? a)
b) Skal man være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal man beskrive grunden til kravet? c)
d) Skal man forelægge skriftligt bevis for kravet? Hvis ja, hvilke dokumenter kan tjene som bevis? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Klageadgang 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Hvis der gøres indsigelse 1.7.
1.8. Hvis der ikke gøres indsigelse 1.8.
a) Hvad skal der gøres for at opnå en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes? a)
b) Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen? b)
Særlig procedure for mindre krav Særlig procedure for mindre krav
1. Findes der en særlig procedure for mindre krav? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
1.2. Anvendelse af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Retlig bistand 1.4.
1.5. Regler for bevisoptagelse 1.5.
1.6. Er proceduren mundtlig eller skriftlig? 1.6.
1.7. Dommens indhold 1.7.
1.8. Refusion af udgifter 1.8.
1.9. Klagemulighed 1.9.
1.10. Yderligere oplysninger 1.10.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Italien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 15-02-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige