Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Itálie

Poslední aktualizace: 05-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Itálie

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)? a)
b) Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky? b)
c) Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné? c)
d) Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního tiskopisu povinné? a)
b) Musím být zastoupen advokátem? b)
c) Jak podrobně musím popsat žalobní důvod? c)
d) Musím předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz? d)
1.4. Zamítnutí návrhu 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Odpor 1.6.
1.7. Účinek odporu 1.7.
1.8. Účinek nepodání odporu 1.8.
a) Jaké kroky jsou nutné pro získání vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat? b)
Řízení o drobných pohledávkách Řízení o drobných pohledávkách
1. Existence zvláštního řízení o drobných pohledávkách 1.
1.1. Rozsah řízení, hranice 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro provádění důkazů 1.5.
1.6. Písemné nebo ústní řízení 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.
1.10. Bližší informace 1.10.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království