Европейска комисия > ЕСМ > Опростени и ускорени процедури > Международно право

Последна актуализация: 28-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Опростени и ускорени процедури - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Основни принципи на транснационалното гражданско производство

Американският правен институт English и UNIDROIT English - français (Международен институт за унификация на частното право) работят съвместно в момента за изработване на „Основни принципи на транснационалното гражданско производство“. Целта е да се изготви проект за процесуални правила, които да се приемат от държавите при решаване на спорове, произтичащи от международни търговски операции.

Проектът набляга на факта, че хармонизирането на законодателството, свързано със съдебните производства, е напреднало в много по-малка степен, отколкото това на имущественото право, но съществуват възможности за хармонизиране и на процесуалните въпроси. Въпреки, че проектът не е пряко съсредоточен върху опростените и ускорени съдебни процедури, много от процесуалните въпроси, разгледани в него, имат отношение към тези процедури.

Свързани документи

 • Основни принципи на международната гражданска процедура на UNIDROIT English

« Опростени и ускорени процедури - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 28-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство