Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Ungern

Senaste uppdatering: 13-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Ungern

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Betalningsföreläggande 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen 1.8.
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Ungern? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Tillämpning av förfarandet 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Biträde 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket