Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Mad'arsko

Posledná úprava: 21-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Mad'arsko

 

OBSAH

Konanie o vydanie platobného rozkazu Konanie o vydanie platobného rozkazu
1. Konanie o vydanie platobného rozkazu 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
1.2. Súdna príslušnosť 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Podanie odporu 1.6.
1.7. Účinky podania odporu 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu 1.8.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
1. Existencia osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu 1.
1.1. Predmet konania, hraničná hodnota sporu 1.1.
1.2. Uplatňovanie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Predpisy upravujúce dokazovanie 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Prípustnosť odvolania 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo