Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Ungari

Viimati muudetud: 25-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Ungari

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlemine Maksekäsu menetlemine
1. Maksekäsu menetlus 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetlemiseks mõeldud erikord 1.
1.1. Menetluse rakendusala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise eeskirjad 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Ungari - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 25-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik