Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Grčija

Zadnja sprememba: 16-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Grčija

 

KAZALO

Postopki za plačilni nalog Postopki za plačilni nalog
1. Obstoj postopka za plačilni nalog 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene (npr. samo denarni zahtevki, pogodbeni zahtevki itd.)? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje se ta obrazec lahko dobi?) a)
b) Ali mora osebo zastopati odvetnik? b)
c) Kako podrobno je treba opisati razlog za zahtevek? c)
d) Ali je treba predložiti pisni dokaz o spornem zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Ugovor 1.6.
1.7. Učinek ugovora 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti ugovora 1.8.
a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive odločbe? a)
b) Ali je ta odločba pravnomočna ali ima toženec še možnost pritožbe zoper to odločbo? b)
Postopki za spore majhne vrednosti Postopki za spore majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka za spore majhne vrednosti 1.
1.1. Obseg postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodne odločbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo