Komisja Europejska > EJN > Postępowanie uproszczone i przyspieszone > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 15-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie uproszczone i przyspieszone - Grecja

 

SPIS TRESCI

Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty
1. Istnienie postępowania w sprawie nakazu zapłaty 1.
1.1. Zakres postępowania 1.1.
a) Jakie rodzaje roszczeń kwalifikują się (np. wyłącznie roszczenia pieniężne, wyłącznie roszczenia umowne itd.)? a)
b) Czy istnieje górna granica dotycząca wartości roszczenia? b)
c) Czy zastosowanie tego postępowania jest fakultatywne czy obowiązkowe? c)
d) Czy postępowanie może być przeprowadzone, jeśli strona pozwana mieszka w innym państwie członkowskim lub w kraju trzecim? d)
1.2. Właściwy sąd 1.2.
1.3. Wymogi formalne 1.3.
a) Czy trzeba obowiązkowo korzystać ze znormalizowanych formularzy? Jeśli tak, gdzie można je otrzymać? a)
b) Czy musi mnie reprezentować adwokat? b)
c) Jak bardzo szczegółowo muszę opisywać przyczynę dochodzenia roszczenia? c)
d) Czy należy przedstawić pisemne dowody roszczenia będącego przedmiotem postępowania? Jeśli tak, jakie dokumenty stanowią dopuszczalny materiał dowodowy? d)
1.4. Odrzucenie wniosku 1.4.
1.5. Odwołanie 1.5.
1.6. Oświadczenie o sprzeciwie 1.6.
1.7. Skutki wniesienia oświadczenia o sprzeciwie 1.7.
1.8. Skutki braku oświadczenia o sprzeciwie 1.8.
a) Co trzeba zrobić, żeby uzyskać orzeczenie wykonalne? a)
b) Czy decyzja ta jest ostateczna czy też nadal strona pozwana ma możliwość wniesienia od niej odwołania? b)
Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
1. Istnienie specjalnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń 1.
1.1. Zakres postępowania, próg 1.1.
1.2. Stosowanie postępowania 1.2.
1.3. Formularze 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Zasady dotyczące postępowania dowodowego 1.5.
1.6. Postępowanie pisemne czy ustne 1.6.
1.7. Treść orzeczenia 1.7.
1.8. Zwrot kosztów 1.8.
1.9. Możliwość odwołania się 1.9.

 

« Postępowanie uproszczone i przyspieszone - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 15-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania