Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Griekenland

Laatste aanpassing: 18-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Griekenland

 

INHOUDSOPGAVE

Betalingsbevelprocedures Betalingsbevelprocedures
1. Bestaan van een betalingsbevelprocedure 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke soorten vorderingen komen voor deze procedure in aanmerking (bv. enkel geldvorderingen, enkel contractuele vorderingen, enz.)? a)
b) Bestaat er een plafond voor het bedrag dat kan worden gevorderd? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure worden gebruikt als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont? d)
1.2. Bevoegd gerecht 1.2.
1.3. Vormvoorwaarden 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?) a)
b) Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de betrokken schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek 1.4.
1.5. Hoger beroep (rechtsmiddel) 1.5.
1.6. Aanvechten van de vordering 1.6.
1.7. Gevolgen van het aanvechten van de vordering 1.7.
1.8. Gevolgen wanneer de vordering niet wordt aangevochten 1.8.
a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen? a)
b) Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid? b)
Procedures voor geringe vorderingen Procedures voor geringe vorderingen
1. Het bestaan van een bijzondere procedure voor geringe vorderingen 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag 1.1.
1.2. Toepassen van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Rechtsbijstand 1.4.
1.5. Regels betreffende het bewijs 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge behandeling 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de (gerechts)kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid van hoger beroep (rechtsmiddel) 1.9.

 

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk