Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Grieķija

 

SATURS

Maksājuma rīkojuma procedūras Maksājuma rīkojuma procedūras
1. Vai pastāv īpaša maksājuma rīkojuma procedūra? 1.
1.1. Procedūras joma 1.1.
a) Uz kāda veida prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumprasībām, utt.)? a)
b) Vai prasību lielums ir ierobežots? b)
c) Procedūra ir jāpiemēro obligāti vai to var piemērot pēc izvēles? c)
d) Vai procedūru var piemērot, ja atbildētāja dzīvesvieta ir citā dalībvalstī vai trešā valstī? d)
1.2. Tiesu kompetence 1.2.
1.3. Procedūras piemērošanas kārtība 1.3.
a) Vai ir obligāti jāizmanto standarta veidlapa? Kur tādā gadījumā šīs veidlapas ir pieejamas? a)
b) Vai mani jāpārstāv advokātam? b)
c) Cik detalizētam ir jābūt prasības celšanas pamatojumam? c)
d) Vai saistībā ar prasību ir jāiesniedz rakstiski pierādījumi? Kādus dokumentus tādā gadījumā uzskata par pierādījumu? d)
1.4. Iesnieguma noraidīšana 1.4.
1.5. Apelācijas sūdzība 1.5.
1.6. Paziņojums par iebildumu 1.6.
1.7. Iebilduma sekas 1.7.
1.8. Iebilduma neesamības sekas 1.8.
a) Kā rīkoties, lai panāktu saistošu tiesas lēmumu? a)
b) Vai šis lēmums ir galīgs vai tomēr atbildētājam ir dota iespēja šo lēmumu pārsūdzēt? b)
Nelielu summu prasību procedūras Nelielu summu prasību procedūras
1. Vai pastāv nelielu summu prasību procedūra? 1.
1.1. Procedūras joma un prasību robežlielums 1.1.
1.2. Procedūras piemērošana 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Likumi, kas attiecas uz pierādījumu iegūšanu 1.5.
1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma satura izklāsts 1.7.
1.8. Izmaksu kompensācija 1.8.
1.9. Iespēja iesniegt apelācijas sūdzību 1.9.

 

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste