Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Graikija

Naujausia redakcija: 15-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Graikija

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokių rūšių reikalavimai yra priimtini (pvz., tik piniginiai reikalavimai, tik iš sutarčių atsirandantys reikalavimai ir t. t.)? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertė? b)
c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą? c)
d) Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Oficialūs reikalavimai 1.3.
a) Ar privaloma naudoti standartinę formą? Jeigu taip, kur galima šią formą gauti? a)
b) Ar būtinas teisininko atstovavimas? b)
c) Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą? c)
d) Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokius dokumentus galima pateikti kaip įrodymus? d)
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Nesutikimo pareiškimas 1.6.
1.7. Nesutikimo pareiškimo pasekmės 1.7.
1.8. Nesutikimo pareiškimo nebuvimo pasekmės 1.8.
a) Ką reikia padaryti norint gauti vykdytiną sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali apskųsti šį sprendimą apeliacine tvarka? b)
Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
1. Konkrečios reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribinė ieškinio vertė 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų rinkimo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė ir žodinė procedūros 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą 1.9.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė