Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Kreeka

Viimati muudetud: 15-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Kreeka

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlus Maksekäsu menetlus
1. Maksekäsu menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kohaldatakse (nt ainult rahaliste nõuete puhul, ainult lepingust tulenevate nõuete puhul jne)? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? Kui on, siis kust selle vormi saab? a)
b) Kas advokaadi kaasamine esindajana on kohustuslik? b)
c) Kui üksikasjalikult peab nõuet põhjendada? c)
d) Kas vaidlusaluse nõude kohta peab esitama kirjalikke tõendeid? Kui peab, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad? d)
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mida tuleb teha, et otsus oleks täitmisele pööratav? a)
b) Kas see otsus on lõplik või on kostjal siiski võimalik kõnealune otsus edasi kaevata? b)
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise kord 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Kreeka - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 15-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik