Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Grækenland

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Grækenland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkasso Inkasso
1. Findes der en inkassoprocedure? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav kan proceduren anvendes (f.eks. kun pengekrav, kun kontraktskrav osv.)? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis sagsøgte bor i en anden medlemsstat eller et tredjeland? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en formular?  (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have en advokat? b)
c) Skal kravet begrundes udførligt? c)
d) Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Appel 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, der kan fuldbyrdes? a)
b) Er denne afgørelse endelig eller har sagsøgte stadig mulighed for at appellere afgørelsen? b)
Småsager Småsager
1. Findes der en særlig procedure for småsager? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdi 1.1.
1.2. Anvendelse af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformningen af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige