Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Řecko

Poslední aktualizace: 15-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Řecko

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké typy nároků jsou přípustné (např. peněžité pohledávky, nároky ze smluv apod.)? a)
b) Je stanovena horní mez hodnoty pohledávky či nároku? b)
c) Je použití tohoto postupu volitelné či povinné? c)
d) Je tento postup použitelný, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo mimo EU? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální náležitosti 1.3.
a) Je povinné použít nějaký standardizovaný formulář? Pokud ano, kde je možno takový formulář obdržet? a)
b) Musím se nechat zastupovat právníkem? b)
c) Jak dalece podrobně musím popsat důvody svého nároku? c)
d) Musím předložit písemný doklad o příslušném nároku? Pokud ano, jaké dokumenty jsou přípustné jako důkaz? d)
1.4. Zamítnutí žádosti 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Vyjádření odporu 1.6.
1.7. Následky vyjádření odporu 1.7.
1.8. Následky nevyjádření odporu 1.8.
a) Co je třeba učinit k tomu, aby bylo vydáno vykonatelné rozhodnutí? a)
b) Je takové rozhodnutí konečné nebo má žalovaný stále ještě možnost se proti němu odvolat? b)
Řízení o bagatelních pohledávkách Řízení o bagatelních pohledávkách
1. Existence speciálního řízení o bagatelních pohledávkách 1.
1.1. Rozsah řízení, finanční hranice 1.1.
1.2. Aplikace řízení 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla týkajících se získávání důkazů 1.5.
1.6. Řízení ústní nebo písemné 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutí 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království