Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Gibraltar

Seneste opdatering : 13-04-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Gibraltar

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkassoprocedurer Inkassoprocedurer
1. Findes der en hurtig procedure med henblik på at opnå et betalingspålæg? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav (f.eks. kun pengekrav, kun krav under kontraktforhold) kan proceduren anvendes? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldner bor i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en formular? Hvis ja, hvor får man den? a)
b) Er det nødvendigt at have en advokat? b)
c) Skal kravet begrundes udførligt? c)
d) Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Anke 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at opnå et fuldbyrdelsesdokument? a)
b) Kan denne afgørelse ankes? b)
Småsager Småsager
1. Findes der en særlig procedure for krav, der vedrører mindre beløb? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænse 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Mulighed for at anke 1.9.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 13-04-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige