Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Gibraltar

Poslední aktualizace: 03-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Gibraltar

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence  řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Oblast působnosti řízení 1.1.
a) Jaké druhy nároků přicházejí v úvahu (např. pouze finanční nároky, pouze smluvní nároky atd.)? a)
b) Existuje horní hranice hodnoty nároku? b)
c) Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné? c)
d) Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního tiskopisu povinné? (Pokud ano, kde je možné takový tiskopis obdržet?) a)
b) Musím být zastupován právníkem? b)
c) Jak podrobně musím popsat důvod žaloby? c)
d) Musím podat písemný důkaz sporného nároku? Pokud ano, jaké písemnosti jsou jako důkaz přípustné? d)
1.4. Zamítnutí návrhu 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Prohlášení protistrany 1.6.
1.7. Účinek prohlášení protistrany 1.7.
1.8. Účinek nedostatku prohlášení protistrany 1.8.
a) Jaké kroky jsou nutné pro obdržení vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat? b)
Postupy pro vyřizování „malých“ případů Postupy pro vyřizování „malých“ případů
1. Existence zvláštních postupů pro vyřizování „malých“ případů 1.
1.1. Oblast působnosti  postupů, hranice 1.1.
1.2. Použití postupů 1.2.
1.3. Tiskopisy 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro opatřování důkazů 1.5.
1.6. Písemné řízení 1.6.
1.7. Obsah soudního rozhodnutí 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království