Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Tyskland

Senaste uppdatering: 16-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Tyskland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Hur man ansöker om betalningsföreläggande 1.
1.1. Förfarandets omfattning 1.1.
a) Vilka fordringar kan prövas? a)
b) Kan förfarandet bara användas för fordringar upp till ett visst belopp? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Finns det en särskild blankett som måste användas (och var får man i så fall tag på den?) a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur detaljerad måste ansökan vara? c)
d) Måste jag ha skriftliga bevis för fordran? Om så är fallet, vilka handlingar måste jag lämna in tillsammans med ansökan? d)
1.4. Kan ansökan avvisas? 1.4.
1.5. Kan man överklaga avvisningen? 1.5.
1.6. Bestridande av ett betalningsföreläggande 1.6.
1.7. Om betalningsföreläggandet bestrids händer följande 1.7.
1.8. Om betalningsföreläggandet inte bestrids händer följande 1.8.
a) Vad krävs för att betalningsföreläggandet skall verkställas? a)
b) Kan handräckningsbeslutet överklagas? b)
Förfarande vid fordringar av mindre värde Förfarande vid fordringar av mindre värde
1. Särskilt förfarande vid fordringar av mindre värde 1.
1.1. Förfarandets omfattning och tröskelvärde 1.1.
1.2. Inledning av förfarandet 1.2.
1.3. Blanketter och formulär 1.3.
1.4. Om man behöver hjälp 1.4.
1.5. Bevisupptagning 1.5.
1.6. Muntligt eller skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domen 1.7.
1.8. Ersättning för kostnader 1.8.
1.9. Kan man överklaga? 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket