Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Nemčija

Zadnja sprememba: 16-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Nemčija

 

KAZALO

Postopek za plačilni nalog Postopek za plačilni nalog
1. Postopek v primeru plačilnega naloga 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene (npr. le denarni zahtevki, le pogodbeni zahtevki itd.)? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek na voljo, če tožena stranka živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje ga je mogoče dobiti?) a)
b) Ali je obvezno zastopanje pravnika? b)
c) Ali morajo biti vzroki za zahtevek podrobno opisani? c)
d) Ali morajo biti priloženi pisni dokazi za uveljavljene zahtevke? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Ugovor 1.6.
1.7. Učinek ugovora 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti ugovora 1.8.
a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive sodne odločbe? a)
b) Ali je možna pritožba zoper to odločbo? b)
Postopki v sporih majhne vrednosti Postopki v sporih majhne vrednosti
1. Poseben postopek v sporih majhne vrednosti 1.
1.1. Obseg postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Ustni ali pisni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodne odločbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Nemčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo