Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Nemecko

Posledná úprava: 16-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Nemecko

 

OBSAH

Rozkazné konanie Rozkazné konanie
1. Rozkazné konanie 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Na aké typy nárokov sa rozkazné konanie uplatňuje (napr. iba peňažné nároky, iba zmluvné nároky atď.)? a)
b) Je nejaká horná hranica, pokiaľ ide o hodnotu nároku? b)
c) Je uplatnenie tohto konania dobrovoľné alebo povinné? c)
d) Je toto konanie k dispozícii, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je povinné použitie štandardizovaného formulára? (Ak áno, kde získam takýto formulár?) a)
b) Je potrebné zastupovanie advokátom? b)
c) Je potrebné dopodrobna opísať dôvody nároku? c)
d) Je potrebné predložiť k uplatňovaným nárokom písomné dôkazy? Ak áno, aké doklady sú prípustné ako dôkaz? d)
1.4. Zamietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Podanie odporu 1.6.
1.7. Účinky podania odporu 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu 1.8.
a) Čo musím urobiť, aby som získal vykonateľné rozhodnutie? a)
b) Existuje proti takémuto rozhodnutiu ešte možnosť odvolania? b)
Konanie vo veci drobných nárokov Konanie vo veci drobných nárokov
1. Osobitné konanie vo veci drobných nárokov 1.
1.1. Rozsah konania, hodnotová hranica 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa dôkazov 1.5.
1.6. Ústne alebo písomné konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo