Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Ġermanja

L-aħħar aġġornament: 16-06-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Ġermanja

 

LISTA TAL- KONTENUT

Il-proċedura għall-ordni ta’ ħlas Il-proċedura għall-ordni ta’ ħlas
1. Il-proċedura fil-każ ta’ ordni ta’ ħlas 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura 1.1.
a) Liema tipi ta’ talbiet huma eliġibbli (eż. talbiet ta’ flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)? a)
b) Hemm xi limitu  kemm jista’ jkun għoli l-valur tat-talba? b)
c) Hemm għażla dwar l-użu ta’ dik il-proċedura jew huwa obbligatorju? c)
d) Tista’ tintuża din il-proċedura jekk il-konvenut jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Il-qorti kompetenti 1.2.
1.3. Il-ħtiġiet formali 1.3.
a) L-użu ta’ formola standardizzata huwa obbligatorju (jekk iva, mnejn tinkiseb din il-formola)?) a)
b) Trid tkun irrappreżentat minn avukat? b)
c) Ir-raġunijiet għat-talba jridu jkunu deskritti fid-dettal? c)
d) Irrid nippreżenta evidenza bil-miktub fir-rigward tat-talbiet asseriti? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala prova? d)
1.4. Iċ-ċaħda tat-talba 1.4.
1.5. L-Appell 1.5.
1.6. Nota ta’ kontestazzjoni 1.6.
1.7. L-effett tan-nota ta’ kontestazzjoni 1.7.
1.8. L-effett tan-nuqqas ta’ nota ta’ kontestazzjoni 1.8.
a) Xi jrid isir sabiex iġġib deċiżjoni li tista’ tiġi infurzata? a)
b) Xorta jista’ jsir appell minn din id-deċiżjoni? b)
Il-proċeduri fir-rigward tat-talbiet iż-żgħar Il-proċeduri fir-rigward tat-talbiet iż-żgħar
1. Il-proċedura speċjali għat-talbiet iż-żgħar 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura, il-limitu 1.1.
1.2. L-applikazzjoni tal-proċedura 1.2.
1.3. Il-formoli 1.3.
1.4. L-assistenza 1.4.
1.5. Ir-regoli li jikkonċernaw it-teħid ta’ l-evidenza 1.5.
1.6. Il-proċedura bil-fomm/bil-miktub 1.6.
1.7. Il-kontenut tad-deċiżjoni 1.7.
1.8. Ir-riżarċiment ta’ l-ispejjeż 1.8.
1.9. Il-possibbiltà ta’ appell 1.9.

 

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Ġermanja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 16-06-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit