Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Vokietija

Naujausia redakcija: 15-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Vokietija

 

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros

1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra

Ar yra numatyta pagreitinta procedūra dėl reikalavimų, kurių atsakovas gali neužginčyti („vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra“)?

Taip. Civilinio proceso kodekso nuostatose yra numatyta vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra. Ji nustatyta Vokietijos Civilinio proceso kodekso 688 et seq skyriuose.

1.1. Procedūros taikymo sritis

Kokia yra šios procedūros taikymo sritis?
a) Kokiems ieškiniams taikytina ši procedūra (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik ieškiniams dėl sutarčių ir t.t.)?

Iš esmės ši procedūra taikytina visiems ieškiniams, susijusiems su konkrečios sumos eurais mokėjimu.

Tačiau vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra vis dėlto nėra taikytina šiais atvejais:

 1. jei tai susiję su ieškiniu dėl vartojimo paskolos, kuriai taikoma palūkanų norma daugiau nei 12 procentinių taškų viršija bazinę palūkanų normą,
 2. jei tai susiję su ieškiniu, kurio pareiškimas priklauso nuo dar neįvykdyto priešinio veiksmo,
 3. jei vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo reikėtų įteikti pasitelkiant viešąsias informavimo priemones, nes atsakovo buvimo vieta nėra žinoma.
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertės riba?

Viršutinės ieškinio vertės ribos nėra.

c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Kreditorius gali pasirinkti, ar taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą. Jis sprendžia, ar tęsti taikant vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą, ar inicijuoti įprastą procesą.

back

viršųviršų

d) Ar galima taikyti šią procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje?

Iš principo Vokietijos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra taikoma net ir tada, jei atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje. Tačiau būtina pastebėti, kad, remiantis Vokietijos Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung – ZPO) 688 skyriaus 3 dalimi, jeigu vykdomąjį raštą dėl  apmokėjimo reikėtų įteikti  kitoje valstybėje, vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra taikoma tik tada, jei tai numatyta Vokietijos pripažinimo ir vykdymo įgyvendinimo įstatyme (vok. Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Šiuo metu tai taikoma visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Islandijai, Norvegijai, Lenkijai bei Šveicarijai.

1.2. Kompetentingas teismas

Neatsižvelgiant į tai, kokiam lygmeniui priklauso ieškinys, vienintelis kompetentingas teismas, galintis taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą, yra apylinkės teismas, kuriam priklauso bendroji jurisdikcija pareiškėjo atžvilgiu. Bendroji jurisdikcija iš esmės nustatoma pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą arba, jei kalbama apie juridinį asmenį, pagal registruotą buveinę. Tačiau daugelyje Vokietijos federalinių žemių yra  nustatyti centriniai teismai, galintys išduoti vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo (pvz., Santuokų apylinkės teismas Berlyne), t.y. atsakomybė už vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūras sutelkiama keliuose apylinkės teismuose arba net tik viename federalinės žemės apylinkės teisme. Tokiu atveju bendroji jurisdikcija priklauso centriniam teismui, galinčiam taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą, kuriam ši atsakomybė tenka pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą.

back

viršųviršų

Jeigu bendroji jurisdikcija pareiškėjo atžvilgiu nėra Vokietijoje, išskirtinė jurisdikcija tenka Berlyno Schönebergo apylinkės teismui. Jeigu bendrosios jurisdikcijos atsakovo atžvilgiu nėra Vokietijoje, jurisdikcija teks tam teismui, kuriam ji būtų tekusi, jei būtų taikoma ginčo teisena, neatsižvelgiant į tai, ar apylinkės teismui tenka faktinė jurisdikcija (apylinkės teismams per se jurisdikcija tenka tik tuomet, jei suma yra ne didesnė kaip 5000 eurų). Šiuo atveju, priklausomai nuo federalinės žemės, taip pat gali būti nustatyti centriniai teismai, galintys taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą.

1.3. Formos reikalavimai

a) Ar privaloma naudoti standartizuotą formą? (Jeigu taip, kur galima tokį formą gauti?)

Privaloma naudoti standartizuotą formą. Mechaninei vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrai ir rankiniu būdu tvarkomai vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrai taikomi skirtingi standartizuotos formos.

Daugumoje federalinių žemių vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra atliekama mechaniškai. Šiuo atveju pareiškimus galima surašyti standartizuotoje spausdintoje formoje arba elektroniniu būdu. Tam tikri programinės įrangos gamintojai tiekia programinės įrangos programas, naudojamas elektroniniams pareiškimams pateikti automatizuotoje teismo vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūroje. Be to, kai kuriems apylinkės teismams galima pateikti pareiškimą tiesiogiai internetu.

Standartizuotų spausdintų formų automatinėms arba rankinėms vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūroms galima įsigyti iš raštinės reikmenų tiekėjų.

back

viršųviršų

b) Ar man turi atstovauti teisininkas?

Ne, nėra būtina, kad jums atstovautų teisininkas.

c) Ar privaloma išsamiai nurodyti reikalavimo pagrindą?

Nebūtina išsamiai nurodyti reikalavimo pagrindo. Reikia tik nustatyti reikalavimą ir konkrečiai nurodyti reikalaujamą sumą. Būtina užpildyti tam skirtus standartizuotų vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros formų langelius. Būtina atskirai nurodyti pagrindinius ir papildomus reikalavimus.

d) Ar turiu pateikti rašytinių ieškinio įrodymų? Jei taip, kokius dokumentus leidžiama pateikti kaip įrodymus?

Nebūtina pateikti kokių nors rašytinių ieškinio įrodymų.

1.4. Pareiškimo atmetimas

Pareiškimas dėl vykdomojo rašto dėl apmokėjimo bus atmestas, jeigu neleidžiama taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros arba jeigu teismas, kuriam perduota spręsti šį klausimą, neturi jurisdikcijos, arba jeigu pareiškimas dėl vykdomojo rašto dėl apmokėjimo neatitinka formalių reikalavimų. Pareiškimas taip pat bus atmestas, jeigu vykdomojo rašto dėl apmokėjimo negalima taikyti tik daliai reikalavimo. Prieš atmetant pareiškimą, būtina išklausyti pareiškėjo.

Prieš išduodamas mokėjimo vykdomąjį raštą, teismas nenagrinėja, ar pareiškėjas turi teisę į pateiktus reikalavimus.

1.5. Apeliacinis skundas

Iš esmės nėra galimybių apskųsti atsisakymą išduoti vykdomąjį raštą dėl mokėjimo. Įstatymuose numatyta, kad skubus apeliacinis skundas pareiškiamas tik tuo atveju, jei pareiškimas pateikiamas tik mašininiam skaitymui tinkama forma ir atmetamas dėl to, kad šios formos teismas negali mechaniškai apdoroti; tačiau dažniausiai ši nuostata nėra reikšminga.

back

viršųviršų

1.6. Prieštaravimo pareiškimas

Priėmus sprendimą išduoti vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo ir įteikus jį atsakovui, šis per dvi savaites gali pareikšti prieštaravimą. Tačiau prieštaravimo pareiškimas priimamas net ir pasibaigus šiam terminui, jeigu nebuvo priimtas sprendimas dėl vykdymo.

Įteikus vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo, atsakovas gauna tam tikrą formą, kurią užpildęs jis gali pareikšti savo prieštaravimą vykdomajam raštui dėl apmokėjimo. Tačiau galima pasirinkti, ar pildyti prieštaravimui skirtą formą, nes tai nėra privaloma. Todėl prieštaravimą taip pat galima pateikti ir kitaip; vienintelis pateikimo formos reikalavimas yra tas, kad prieštaravimą būtina pareikšti raštu.

1.7. Pasekmės, pareiškus prieštaravimą

Jeigu atsakovas laiku užginčija ieškinį, tada teismas negali priimti sprendimo dėl vykdymo tam, kad būtų priverstinai vykdomi vykdomuoju raštu dėl apmokėjimo pripažinti reikalavimai. Tačiau bylinėjimuisi tokiu atveju savaime nepradedama taikyti įprasta, t.y. „ginčo“ procedūra. Tam reikia pateikti konkretų prašymą pradėti taikyti ginčo teiseną. Jį gali pateikti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros pareiškėjas arba atsakovas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti pareikšimą, kai tik sužino apie prieštaravimą, arba gali  pareiškimą su vykdomuoju raštu dėl apmokėjimo susieti kaip atsargumo priemonę.

1.8. Pasekmės, nepareiškus prieštaravimo

a) Ką reikia daryti norint, kad teismas priimtų vykdytiną sprendimą?

Gavęs prašymą, teismas priima sprendimą dėl vykdymo. Prašymo negalima pateikti, kol nesibaigia prieštaravimo pareiškimo terminas, ir jame būtina nurodyti, ar pagal vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo buvo išmokėtos kokios nors sumos, ir, jeigu taip, tai kokios. Jeigu buvo išmokėta išmokų, pareiškėjas privalo atitinkamai sumažinti savo prašyme reikalaujamą sumą.

b) Ar yra galimybių apskųsti šį sprendimą?

Sprendimas dėl vykdymo prilygsta laikinai vykdytinam teismo sprendimui, priimtam nedalyvaujant atsakovui. Sprendimą galima apskųsti per dvi savaites nuo įteikimo.

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė