Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Vokietija

Naujausia redakcija: 15-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Vokietija

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokiems ieškiniams taikytina ši procedūra (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik ieškiniams dėl sutarčių ir t.t.)? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertės riba? b)
c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą? c)
d) Ar galima taikyti šią procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
a) Ar privaloma naudoti standartizuotą formą? (Jeigu taip, kur galima tokį formą gauti?) a)
b) Ar man turi atstovauti teisininkas? b)
c) Ar privaloma išsamiai nurodyti reikalavimo pagrindą? c)
d) Ar turiu pateikti rašytinių ieškinio įrodymų? Jei taip, kokius dokumentus leidžiama pateikti kaip įrodymus? d)
1.4. Pareiškimo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimo pareiškimas 1.6.
1.7. Pasekmės, pareiškus prieštaravimą 1.7.
1.8. Pasekmės, nepareiškus prieštaravimo 1.8.
a) Ką reikia daryti norint, kad teismas priimtų vykdytiną sprendimą? a)
b) Ar yra galimybių apskųsti šį sprendimą? b)
Nedidelių ieškinių procedūros Nedidelių ieškinių procedūros
1. Speciali nedidelių ieškinių procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribos 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo taisyklės 1.5.
1.6. Žodinė ir (arba) rašytinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka 1.9.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė