Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Saksa

Uusin päivitys: 16-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Saksa

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomusprosessi Riidattomien saatavien velkomusprosessi
1. Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (Jos on, mistä lomakkeita saa)? a)
b) Onko lakimiestä käytettävä? b)
c) Onko vaatimuksen perusteet kuvattava yksityiskohtaisesti? c)
d) Onko vaatimuksien perusteeksi esitettävä kirjallista näyttöä? Jos on, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta maksusuoritusmääräyksestä tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Voiko täytäntöönpanomääräyksestä vielä valittaa? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo 1.
1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Suullinen tai kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Saksa - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 16-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta