Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Saksamaa

Viimati muudetud: 15-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Saksamaa

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlemine Maksekäsu menetlemine
1. Menetlus maksekäsu puhul 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kasutatakse (nt ainult rahaliste nõuete puhul, lepingust tulenevate nõuete puhul vms)? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka sel juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui jah, kuhu peab vormi saamiseks pöörduma?) a)
b) Kas advokaadi kasutamine esindajana on kohustuslik? b)
c) Kas nõude aluseid peab üksikasjalikult kirjeldama? c)
d) Kas esitatud nõuete kinnituseks tuleb lisada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid tõendiks sobivad? d)
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebus 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mida tuleb maksekäsu saamiseks teha? a)
b) Kas sellise otsuse peale on võimalik ka kaevata? b)
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Erimenetlus väikeste nõuete jaoks 1.
1.1. Menetluse rakendusala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Tüüpvormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise reeglid 1.5.
1.6. Suuline või kirjalik menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Saksamaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 15-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik