Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Tyskland

Seneste opdatering : 29-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Tyskland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkasso Inkasso
1. Inkassoprocedurer 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav kan proceduren anvendes (f.eks. kun pengekrav, kun kontraktskrav osv.)? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldneren ikke bor i Tyskland? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en formular (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have advokat? b)
c) Skal kravet begrundes udførligt? c)
d) Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Retsmidler 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, der kan fuldbyrdes? a)
b) Kan denne afgørelse appelleres? b)
Småsager Småsager
1. Småsagsprocedurer 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdi 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Tyskland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige