Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Německo

Poslední aktualizace: 15-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Německo

 

Řízení o bagatelních pohledávkách

1. Zvláštní řízení o bagatelních pohledávkách

Občanský soudní řád neobsahuje žádné ustanovení o zvláštním řízení o bagatelních pohledávkách. § 495a ZPO nicméně obsahuje ustanovení o zvláštním řízení, které stanoví zjednodušené řízení. Na jeho základě může soud zvolit řízení dle vlastního uvážení, pokud sporná částka nepřevyšuje 600 eur.

1.1. Rozsah řízení, finanční hranice

Rozhodující je výše uvedená finanční hranice 600 eur. Občanský soudní řád neobsahuje žádné další omezení pro použitelnost řízení (např. pouze pro určité druhy sporů).

1.2. Použití řízení

Jak již bylo uvedeno, může soud v takovém případě zvolit řízení dle vlastního uvážení a může zejména využít zvláštní procesní zjednodušení. Soud k tomu nicméně není nucen a může tedy postupovat v souladu s obvyklými ustanoveními i v případě sporných částek nižších než 600 eur.

Pokud soud zvolí řízení dle svého neomezeného uvážení, nemohou se proti tomu strany řízení bránit. Jejich jedinou možností je požádat o ústní projednání věci.

1.3. Formuláře

Nepoužívají se žádné zvláštní formuláře.

1.4. Pomoc

Platí obecná pravidla, neboť zjednodušená je pouze forma řízení. Strany, které nejsou právně zastoupeny, tak mohou obdržet pomoc v procesních záležitostech stejně jako strany, které právně zastoupeny jsou. V Německu je například možné předložit v rámci řízení u okresního soudu nárok ústně a nechat ho zapsat soudní kanceláří. Právně zastoupená strana má rovněž možnost učinit prohlášení, které bude zapsáno, spíše než ho podat prostřednictvím svého právníka.

back

NahoruNahoru

Stejně tak skutečnost, zda strana řízení je, či není právně zastoupena, nemění nijak povahu a rozsah povinností soudu poskytovat vysvětlení a údaje. Podle zákona je soud povinen používat při řízení právní a přesné pojmy a vysvětlovat je.

1.5. Pravidla pro získávání důkazů

Soud není omezen na jinak obvyklé způsoby získávání důkazů. Na rozdíl od zásady přímosti, která jinak platí a která znamená výslech svědků, odborníků nebo jedné strany řízení před soudem za přítomnosti stran řízení, může soud v rámci zjednodušeného řízení vyslýchat zvláště svědky, odborníky a strany po telefonu nebo písemně.

1.6. Ústní / písemné řízení

Je možné pouze písemné řízení. Na žádost kterékoli ze stran řízení je nicméně nutno nařídit ústní projednání věci.

1.7. Obsah rozhodnutí

Obsah rozhodnutí je jednodušší než u běžného řízení. To souvisí se skutečností, že proti rozsudkům týkajícím se sporných částek do výše 600 eur neexistuje v zásadě odvolání.

Například lze vypustit popis skutečností. Rovněž je možné nestanovit důvody rozhodnutí, pokud je strany nepožadují nebo pokud je jejich hlavní obsah uveden v soudním protokolu. Vzhledem k požadavkům mezinárodních právních vztahů je nicméně důvody rozhodnutí nutno uvést, pokud se očekává, že bude rozsudek uplatněn v zahraničí (§ 313a odst. 4 a 5 občanského soudního řádu).

V případě, že je výjimečně odvolání připuštěno, což záleží na uvážení soudce, platí pro obsah rozhodnutí obecná ustanovení.

1.8. Náhrada nákladů

Pro náhradu nákladů neexistují žádná omezení a platí obecná ustanovení.

1.9. Možnost odvolání

V zásadě neexistuje možnost odvolání proti rozsudkům týkajícím se sporných částek do výše 600 eur. Odvolání je však výjimečně možné, pokud ho soud prvního stupně v rozsudku umožnil, pokud se jedná o věc zásadního významu nebo pokud posun v právu nebo zaručení souladu s precedenčním právem vyžaduje rozhodnutí odvolacího soudu.

Pokud je odvolání nepřípustné, musí na základě stížnosti strany, proti níž byl rozsudek vynesen, pokračovat řízení u soudu prvního stupně, pokud soud prvního stupně porušil právo na řádný proces způsobem, který je pro rozhodnutí podstatný.

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Německo - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království