Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Německo

Poslední aktualizace: 15-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Německo

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Řízení v případě platebního rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké druhy pohledávek je možno uplatnit (např. pouze peněžité pohledávky, pouze smluvní pohledávky atd. )? a)
b) Existuje horní limit pro hodnotu pohledávky? b)
c) Je využití tohoto řízení volitelné, nebo povinné? c)
d) Lze toto řízení použít, i když žije žalovaný v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardizovaného formuláře povinné? (Pokud ano, kde ho získám?) a)
b) Je třeba, aby mě zastupoval právník? b)
c) Je třeba podrobně popsat důvody pohledávky? c)
d) Je třeba uplatňovanou pohledávku doložit písemnými důkazy? Pokud ano, jaké doklady jsou přípustné jako důkaz? d)
1.4. Zamítnutí žádosti 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Vyjádření nesouhlasu 1.6.
1.7. Následky vyjádření nesouhlasu 1.7.
1.8. Následky nevyjádření nesouhlasu 1.8.
a) Jak je třeba postupovat k získání vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je možno se proti tomuto rozhodnutí odvolat? b)
Řízení o bagatelních pohledávkách Řízení o bagatelních pohledávkách
1. Zvláštní řízení o bagatelních pohledávkách 1.
1.1. Rozsah řízení, finanční hranice 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro získávání důkazů 1.5.
1.6. Ústní / písemné řízení 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutí 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Německo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království