Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Konkrečios procedūros, kurias taikant sprendimą jūsų byloje galima priimti paprasčiau ir sparčiau

Jeigu pradedate procesinius veiksmus, jūsų bylą nagrinėsiantis teismas laikosi viso reglamento. Jis yra nustatytas norint užtikrinti vienodas galimybes visoms ginčo šalims pateikti visus savo argumentus teisme ir užtikrinti, kad priimdamas sprendimus teisėjas vadovausis nešališko teismo principu. Tačiau daugelis valstybių narių yra nustačiusios supaprastintas ir paspartintas procedūras, pagal kurias minėtos taisyklės yra lanksčiau aiškinamos dviem pagrindiniais atvejais: kai skolininkas neginčija ieškinio (pvz., vadinamosios nutartys dėl mokėjimų) ir kai ieškinio suma yra mažesnė už nustatytą ribinę vertę (vadinamosios nedidelių ieškinių procedūros).

Supaprastintos taisyklės yra taikomos visiems procedūrų etapams, pvz., taisyklės, nustatančios ieškinio pateikimo formą arba apibrėžiančios atvejus, kada jums yra būtina samdyti advokatą arba nebūtina. Taip pat galioja supaprastintos taisyklės dėl laikotarpio, per kurį šalys gali pateikti savo argumentus, dėl būtinybės rengti privalomą bylos svarstymą arba dėl to, kaip turi būti atliktas įkalčių poėmis. Tokios pat taisyklės taikomos svarstant, ar galimas šalių sutaikinimas, kuri šalis po teismo sprendimo priėmimo turi apmokėti teismo išlaidas ir ar yra galimybė apskųsti teismo sprendimą.

Visos valstybės narės bando paspartinti neginčytų reikalavimų išieškojimą. Kai kuriose šalyse, kai teismas priima sprendimą ieškovo naudai neatvykus atsakovui, yra taikomos pagrindinės neginčytų reikalavimų vykdymo procedūrų priemonės. Visgi daugelis valstybių narių yra įdiegusios vadinamąją sprendimų dėl skolos išieškojimo procedūrą, kuri pasiteisino kaip ypač naudinga priemonė, užtikrinanti greitą ir ekonomišką skolų, dėl kurių nekyla jokių prieštaravimų, išieškojimą. Pagal šią tiktai raštu išdėstomą procedūrą atsakovui yra įteikiama nutarties dėl skolos išieškojimo kopija, taip pat nurodymai dėl jos vykdymo arba užginčijimo per tam tikrą laikotarpį. Jeigu atsakovas nesiima nei vieno, nei kito veiksmo, skolos išieškojimo nutartis tampa vykdytinu dokumentu. Tiktai tuo atveju, kai atsakovas pateikia protestą, byla yra perduodama įprastinei teisminio proceso procedūrai. Skirtingai negu pagal įprastas teismo proceso taisykles, šiuo atveju teismo sprendimo ginčijimo procedūras turi pradėti bylos šalis, į kurią yra nukreiptas skolos išieškojimas.

Be to, kai kurios valstybės narės taiko nedidelių ieškinių procedūras, kurioms galioja įvairios supaprastintos taisyklės, palyginti su įprasta procedūra. Daugeliu atvejų yra taikoma paprastesnė ieškinio pateikimo tvarka, dažnai užtenka užpildyti tam tikrą formą. Taip pat galioja supaprastintos įkalčių poėmio taisyklės, kartais užtenka įkalčių surašymo procedūros. Pagal tokias procedūras taip pat nėra galimybės apskųsti teismo sprendimo arba tokia galimybė yra ribota.

Informacijos apie konkrečios šalies supaprastintas ir paspartintas procedūras rasite paspaudę ant kiekvienos valstybės narės vėliavėlės.

Norėdami sužinoti daugiau apie Europos Bendrijos teisės aktus, spauskite ant laukelio „Bendrijos teisė“.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie supaprastintas ir paspartintas procedūras reglamentuojančią tarptautinę teisę, spauskite ant laukelio „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė